Nasze przedszkole

ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

,,Dbamy o zdrowie”


CEL GŁÓWNY:
Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie


CELE SZCZEGÓŁOWE:
-kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno –zdrowotnych, nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu, dbałości o prawidłową postawę ciała; -propagowanie zdrowego stylu życia: codzienna aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie;
-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z emocjami, stresem, i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;
-kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym
-poznawanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i nauka zapobiegania im

Przedszkolowo.pl logo