MINISTERSTWO ZDROWIA


MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 03 marca 2022
ZPR.740.1.2022.AW
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia
19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do
okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.
U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy
przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia).
Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci
pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na
szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu
przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi
w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę
z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka,
zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do
informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł.
W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących
rocznikach1):
 roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne2)
,
 klasa III szkoły podstawowej,
 klasa VII szkoły podstawowej,
 klasa I szkoły ponadpodstawowej,
 ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.
1) Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń profilaktycznych w tym testów przesiewowych i badań bilansowych określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540).
2) W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowejSzanowni Państwo,
w wyniku realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020” pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z krajowymi ekspertami z zakresu nauk z dziedzin stomatologicznych opracowane zostały narzędzia edukacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy ustnej.
Materiały edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), rodziców oraz nauczycieli.
Materiały dla nauczycieli mają formę schematu zajęć edukacyjnych na temat dbania o zdrowie zębów, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy z uczniami. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Osobne propozycje zajęć zostały przygotowane również dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej .
Mogą one stanowić pomoc w prowadzonej przez nich pracy z dziećmi
i młodzieżą. Zawarte w materiałach informacje stanowią źródło rzetelnej wiedzy na temat zasad dbania o zdrowie zębów, ich walor edukacyjny jest natomiast istotny z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej realizowanej obowiązkowo w szkołach.

Przedszkolowo.pl logo