Nasze przedszkole

ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1.Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój zainteresowań czytelniczych u dzieci.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.
3.Rozwijanie u dzieci postaw wychowujących do wartości.


CELE GŁÓWNE:
Budowanie dziecięcego systemu wartości opartego na zrębach wartości ogólnoludzkich (wychowanie humanistyczne – poszanowanie praw człowieka).
Budzenie zaciekawienia dziecka książką i czytelnictwem.
Wprowadzenie dziecka w świat komputera i kultury informatycznej.


OCZEKIWANE REZULTATY:
1. Dziecko 5, 6-letnie zna zagrożenia wynikające z dostępu do internetu.
2. Dziecko 5,6-letnie wie jakie korzyści niesie komputer.
3. Dziecko zna podstawowe wartości i wprowadza je w codzienne życie.
4. Dziecko interesuje się książką, chętnie słucha i wyraża własne myśli na temat czytanych treści.
5. Dziecko umie zachowywać się w sposób kulturalny w przedszkolu a także w miejscach publicznych.

Przedszkolowo.pl logo