BIP

Sprawozdanie finansowe - Publicznego Przedszkola nr 7 w Brzesku sporządzone na dzień 31.12.2018r za okres 1.01.2018-31.12.2018r zostało opublikowane w dniu 30.04.2019r w BIP Urzędu Miejskiego w Brzesku w zakładce Budżet i majątek roku 2018


https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1600266,sprawozdanie-finansowe-publiczne-przedszkole-nr-7-w-brzesku-sporzadzone-na-dzien-31122018-r.html
Przedszkolowo.pl logo